+46 418-840 40 info@ringknutstorp.com

Fordons- och transportprogram

Svalöfs gymnasium & vuxenutbildning

Vill du tillhöra ett vinnande team?

Vill du arbeta med motorsport i framtiden? Då ska du söka vår utbildning tävlingsteknik på Svalöfs gymnasium. Skolan är belägen direkt på racingbanan Ring Knutstorp, i lokaler som är direkt anpassade för motorsport.

Som tävlingstekniker krävs det snabbhet, effektivitet, planering och ansvarskänsla. Du måste även ha en god kommunikationsförmåga för att kunna förstå förarens direktiv, för utförande av de rätta ändringarna och inställningarna på bilen. Allt detta tränas du på under din utbildning hos oss.I utbildningen tränar du även förmågan att kunna samarbeta. Detta är ett måste i ett professionellt motorsportteam. Vi arbetar också en hel del med stresshantering och avslappning, så att du är väl förberedd att göra ett gott arbete under pressade förhållanden.